غیر منطقی در مقابل اعداد منطقی

شماره عقلانی و عقل غیر منطقی هر دو عدد واقعی هستند. هر دو مقادیری هستند که مقدار مشخصی را در امتداد یک زنجیره خاص نشان می دهند. ریاضی و اعداد فنجان چای همه نیستند ، بنابراین بعضی اوقات افراد تمایز قائل می شوند که کدام یک منطقی است و کدام یک عدد غیر منطقی است.

شماره منطقی

عدد منطقی در واقع هر عددی است که می تواند به عنوان کسری از دو عدد صحیح x / y بیان شود که در آن y یا مخرج صفر نیست. از آنجا که مخرج می تواند برابر با یک باشد ، می توان نتیجه گرفت که تمام اعداد صحیح یک عقل منطقی هستند. کلمه منطقی در ابتدا از نسبت کلمه گرفته شده است زیرا با توجه به اینکه هر دو عدد صحیح هستند می توان آنها را با نسبت x / y بیان کرد.

عدد گنگ

اعداد غیرمنطقی به عنوان آنچه ممکن است از نام آن برمی آید آن شماره هایی هستند که منطقی نیستند. شما نمی توانید این اعداد را به صورت کسری بنویسید. اگرچه می توانید آن را به صورت اعشاری بنویسید. اعداد غیرعقلانی آن عدد واقعی هستند که منطقی نیستند. نمونه هایی از اعداد غیر منطقی شامل موارد زیر است: نسبت طلایی و ریشه مربع 2 زیرا نمی توانید تمام این اعداد را به صورت کسری بیان کنید.

تفاوت بین اعداد غیر منطقی و منطقی

در اینجا اختلافاتی وجود دارد که باید درباره اعداد منطقی و غیرمنطقی بدانید. اول ، اعداد منطقی اعدادی هستند که می توان آنها را به صورت کسری نوشت. آن دسته از اعداد را که نمی توانیم به عنوان کسری بیان کنیم ، غیر منطقی نامیده می شود ، درست مثل pi. عدد 2 عدد منطقی است اما ریشه مربع آن نیست. به طور قطع می توان گفت که تمام عدد صحیح اعداد منطقی هستند ، اما نمی توان گفت همه غیر عدد صحیح غیر منطقی هستند. همانطور که گفته شد ، اعداد منطقی می توانند به صورت کسری نوشته شوند. با این حال می توان آن را به عنوان اعشار نیز نوشت. اعداد غیرمنطقی را می توان به عنوان اعشار ، اما نه کسری نوشت.

نگاهی به آنچه در بالا گفته شد می تواند باعث شود فرد بتواند تفاوت بین این دو را به دست آورد.

به طور خلاصه: • همه عدد صحیح اعداد منطقی هستند. اما لزوماً به این معنا نیست که همه غیر عدد غیر منطقی هستند. • اعداد منطقی می توانند به صورت کسری و اعشاری بیان شوند. اعداد غیرمنطقی را می توان به صورت اعشاری بیان کرد اما به صورت کسری نیست.