مقالات

چه تفاوت خوبی در طراحی خوب ایجاد می کند وقتی از آنها سؤال شد که دوست دارند چه موقع بزرگ شوند ، بعضی از کودکان از قبل ایده هایی درباره آنچه که امیدوارند آینده برای آنها داشته باشد ، دارند. اگرچه پرستار...
نوشته شده در ۲۴-۱۰-۲۰۱۹
تفاوت آشکار بین VC های آمریکا و اسرائیل بارها و بارها شاهد آن هستیم: کارآفرینان اسرائیلی که از محل کار جمع آوری سرمایه در دره برمی گردند ، هیجان زده و امیدوار هستند. آنها در حین بازدید با برخی از سرما...
نوشته شده در ۱۲-۱۰-۲۰۱۹